De SVA

De SVA (Stichting Veteraan Autobussen) (vaak ‘SVA Landelijk’ genoemd) is de overkoepelende organisatie voor vijf SVA werkgroepen:

SVA Regio Noord-Holland (voorheen werkgroep Aalsmeer),

SVA Regio Zuid-Holland (voorheen werkgroep Pijnacker),

SVA Regio Oost (voorheen werkgroep Apeldoorn–Arnhem),

SVA Regio Brabant (voorheen werkgroep Brabant),

SVA Regio Limburg (voorheen werkgroep Limburg),

De SVA is opgericht in 1969 met als doel het bewaren, restaureren, conserveren en waar mogelijk ook laten rijden van historische Nederlandse autobussen. Na een stroef begin is de SVA inmiddels een solide organisatie geworden met een unieke verzameling museumbussen.

Industrieel erfgoed

De huidige collectie bestaat uit ruim zestig bussen, verdeeld over vijf werkgroepen. De oudste hiervan, een Magirus stadsbus uit Amsterdam, dateert van 1925. Maar ook bussen uit de jaren tachtig maken al deel uit van de verzameling, die zowel stads- en lijndienstbussen, als touringcars omvat. Een deel van deze collectie ‘mobiel industrieel erfgoed’ is inmiddels gerestaureerd en ook inzetbaar; andere restauratieprojecten lopen nog. Tot slot is er een deel van de collectie dat in depot staat, in afwachting van restauratie.

Rijdend museum

De SVA streeft er naar om een ‘rijdend museum’ te zijn. Om de bussen aan het publiek te kunnen tonen neemt zij dan ook regelmatig deel aan allerlei evenementen op het gebied van (historisch) vervoer en worden er voor donateurs excursies georganiseerd. Ook worden de bussen verhuurd, in het bijzonder voor ritten die een relatie hebben met onze historie, maar ook voor trouwritten, familie-uitstapjes, personeelsfeesten, enz. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn voor het rijden met ‘museumstukken’. Zo rijden we in de winter soms niet, om onze collectie tegen de weersinvloeden en de pekel te beschermen.

Regionale werkgroepen

Over een echt landelijk busmuseum beschikt de SVA (nog) niet, maar wel over diverse werk- en stallingplaatsen. Vanwege de omvang van de collectie en de binding aan regio’s is deze niet op één plek ondergebracht, maar verspreid over verschillende locaties, onder de hoede van (op dit moment vijf) regionale werkgroepen. Deze verzorgen het feitelijke beheer van de bussen en zij zijn in bepaalde mate zelfstandig, maar werken uiteraard allemaal samen onder de vlag van de SVA.

Enthousiaste medewerkers

Vanaf haar oprichting draait de Stichting Veteraan Autobussen volledig op de inzet van vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor alle voorkomende werkzaamheden binnen de stichting. Dat kan variëren van techniek, via chauffeurs naar exploitatie en bestuur. Uiteraard kunnen de werkgroepen vrijwel altijd nieuwe medewerkers gebruiken!

Financiële middelen

Naast haar actieve medewerkers kent de SVA ook donateurs: particulieren en bedrijven, die met een jaarlijkse bijdrage het werk van de stichting ondersteunen. Deze donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten, aangezien de SVA op geen enkele wijze structureel wordt gesubsidieerd. De opbrengsten van busverhuur en bijvoorbeeld van de verkoop van autobuscuriosa, historische foto’s, modelbussen en dergelijke, vormen een aanvulling op de middelen die nodig zijn voor restauratie en onderhoud. HIER leest u meer over de lasten en lusten van een donateurschap.

De Stichting Veteraan Autobussen is geregistreerd als een officiële ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet daarmee aan de eisen die door de Belastingdienst worden gesteld aan organisaties die actief zijn in de filantropische sector, in ons geval op het gebied van het cultureel mobiel erfgoed. Giften aan de Stichting zijn dan ook conform de regels van de Belastingdienst aftrekbaar van uw inkomsten.

Meer informatie over de SVA leest u HIER. Het ‘Centraal Kantoor’ van de landelijke Stichting Veteraan Autobussen is gevestigd aan de Vlijtseweg 86, 7317 AG Apeldoorn.