Nieuws

50 jaar SVA

De Stichting Veteraan Autobussen is opgericht op 10 februari 1969. Bij de notaris te Losser was voor de ondertekening van de oprichtingsstatuten aanwezig Dirk Jan Jacques van Beek, student woonachtig te Enschede.
Daarmee is dus onze stichting inmiddels officieel 50 jaar oud. Zeker een reden om daaraan aandacht te schenken. Op 21 en 22 augustus 2019 zullen we aan ons lustrum uitgebreid aandacht schenken door niet onszelf in het zonnetje te zetten, maar de toekomst en het verleden van de bus rond een actueel thema: “Energietransitie in Busvervoer”. Het evenement dat we aan het organiseren zijn als Landelijk Algemeen Bestuur zal een symposium omvatten en een beurs in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Een historische plek omdat daar ook talloze bussen zijn gebouwd waaronder de fameuze Bolramers. Het symposium wordt mogelijk gemaakt door in Nederland bekende busbouwers en busbedrijven en zal een aantal korte inleidingen bevatten over de energietoepassingen die nu en in de nabije toekomst voor het busvervoer relevant zijn. De beurs zal naast historische bussen uit het hele land een beeld bieden van de bussen van nu: de busbouwers showen hun nieuwste bussen en innovaties.

Gedurende deze twee dagen is er ook ruimte voor degenen die zich belangeloos inzetten voor de mobiele collectie van de SVA, onze vrijwilligers. We zullen daar onze jaarlijkse vrijwilligers- en donateursdag houden en het 50-jarig bestaan vieren. De toegangsprijzen voor het evenement zullen beperkt zijn, maar donateurs en vrijwilligers hebben uiteraard vrij toegang.

Het belooft een memorabele viering van het 10e lustrum te worden. Nadere informatie over het programma wordt in de komende maanden via de website www.sva-museumbussen.nl en in de Veteraanbus verspreid. Noteer de data in uw agenda en kom naar Utrecht!

Gas to Liquid

De SVA laat de bussen al jaren op GTL brandstof rijden. Dit is een aardolie product.

 

De feiten op een rij:

 • GTL levert volgens chauffeurs minstens hetzelfde motorvermogen als gewone diesel.
 • GTL rekent af met de dieselstank in de cabine én buiten het voertuig.
 • GTL reduceert lokale uitstoot van stikstofoxiden (minus 8.9%) en zwaveloxiden (minus 74%) en draagt bij aan een schonere mobiliteit in steden en dorpen.
  GTL heeft een schonere verbranding, wat een motorbesparende werking heeft.
 • GTL wordt geleverd via bestaande infrastructuur (geen extra investeringen).
 • GTL kan gebruikt worden in nieuwe en oudere dieselmotoren.
 • GTL vermindert motorlawaai (3 dBA stiller) in combinatie met efficiënt rijgedrag.
 • GTL produceert minder fijnstof en roetstof (minus 20.7%).
 • GTL vermindert het brandstofgebruik door betere verbranding (minus 3.6%). GTL vermindert de CO2 -uitstoot (minus 3.6%).
 • GTL vermindert de verkoling van injectoren, klepstoters en cilinderwanden.
 • GTL is de ultra schone brandstof van de toekomst
 • GTL vermindert uw CO2 –footprint

 

SVA Oost 35 jaar

In 2018 bestond Stichting Veteraan Autobussen Regio Oost 35 jaar. Dit is op 6 oktober gevierd met een open dag waarbij wij zo veel mogelijk oude bussen hebben laten zien op het terrein naast onze stalling.
Zowel de bezoekers, genodigden als de organisatoren spreken van een zeer geslaagde, goed georganiseerde dag.

Restauratie ETAO

Het is zover. De harde werkers van het ROC in Tiel hebben de Citroën zover gereed dat deze rijdbaar is, evenwel nog zonder carroserie.

Dit onderstel is bij de fa Wifocarr in Goor waar de carrosserie wordt voorbereid en geplaatst gaat worden op het chassis.

Het elektronisch gedeelte hebben we eerst zelf aangebracht.

Kijk voor een eerste rijimpressie op https://www.facebook.com/detielenaarnl/videos/1042077579276186/.

Onderdeel van de landelijke Stichting Veteraan Autobussen